آرامش در زیر آب | The Calm Below   یک سفره ماهی جنوبی ( southern stingray ) به آرامی بر روی آب های کم عمق منطقه ی " Stingray City " در حال شنا کردن است و این عکس را " سوزانا اسنودن اسمیت " ( Susannah H. Snowden-Smith ) به ثبت رسانده است. تماشا و شنا با این سفره ماهی یکی از جاذبه های تفریحی " جزایر کایمن " ( Cayman Islands ) است. اسمیت این عکس را یه هنگام طلوع گرفته ، و جریان آبی آرامی را در زیر موجی سخت و خشن به نمایش گذاشته است. او در اینباره می گوید : " زیر آب تاریک بود و آرام ، اما امواج آب بر روی سطح به بالا پاشیده می شدند و نور طلوع خورشید نیز در پس زمینه قرار داشت . البته من از فلش دوربین خود برای روشن کردن تصویر سفره ماهی و محیط اطراف آن نیز کمک گرفتم. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آرامش در زیر آب |

آرامش در زیر آب | The Calm Below   یک سفره ماهی جنوبی ( southern stingray ) به آرامی بر روی آب های کم عمق منطقه ی " Stingray City " در حال شنا کردن است و این عکس را " سوزانا اسنودن اسمیت " ( Susannah H. Snowden-Smith ) به ثبت رسانده است. تماشا و شنا با این سفره ماهی یکی از جاذبه های تفریحی " جزایر کایمن " ( Cayman Islands ) است. اسمیت این عکس را یه هنگام طلوع گرفته ، و جریان آبی آرامی را در زیر موجی سخت و خشن به نمایش گذاشته است. او در اینباره می گوید : " زیر آب تاریک بود و آرام ، اما امواج آب بر روی سطح به بالا پاشیده می شدند و نور طلوع خورشید نیز در پس زمینه قرار داشت . البته من از فلش دوربین خود برای روشن کردن تصویر سفره ماهی و محیط اطراف آن نیز کمک گرفتم. "

مینا جعفری