امروز کارناوال، از جزیره ای برایتان خواهد گفت که برای هزاران سال، خانه امن عروس های دریایی شده است.
هیچ کدام از گردشگرانی که به پالائو می آیند، تماشای این جانوران رویایی را از دست نمی دهند.

هر روزه عروس های دریایی مجمع الجزایر پالائو ، خورشید را شناکنان دنبال می کنند و رویایی ترین مهاجرت جهان را رقم می زنند.
بنابراین با ما، به اعماق این آبهای شفاف بیایید تا شاهد رقص زیبایشان باشید…

جزیره.عروس.دریاییkarnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...