امروز می خواهیم از عروسک هایی آدم نما با شما صحبت کنیم.  عروسک هایی که تنها دل خوشی یک زن در روستایی دورافتاده شده اند.

روستایی پنهان شده پشت یک دره و در یک جزیره ی کوچک.

روزی روستا پر از تب و تاب زندگی بود، اما چه فایده حالا سکوتی تلخ بر آن حاکم است که حتی خاطرات ساکنان قبلی اش را دوره هم نمی کند.

اما زنی هم هست به اسم توسکایمه که زیر بار این سکوت تلخ نمی رود و از نو روستا را می سازد ولی با عروسک ها .

 با کارناوال همراه باشید تا راز را کشف کنیم.

روستای ناگورو karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...