شکوه هنر ساسانی در طاق بستان

اماکن و بناهای تاریخی ایرانایرانگردی

بی شک دیدار از شاهکارهای هنری پیشینیان، تجربه ای ناب و دلنشین است؛ چراکه بازدید از نقوش و آثار دوره های پیشین، بیانی شفاف و دقیق ، از فرهنگ و دستاوردهای است که توسط مردمان هنرمند و چیره دست آن عصر خلق شده.

امروز سفری به سالهای پیش از ظهور اسلام یعنی دوران ساسانیان داشته باشیم و با تعدادی از نقوش برجسته ساسانی در طاق بستان کرمانشاه، آشنا شویم.

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است که آثاری از دوره ساسانیان را در خود جای داده است.

بستانkarnaval.ir23

Photo By Hamed Bidi

محوطه تاریخی طاق بستان

در ابتدا شاهان ساسانی نواحی اطراف تخت جمشید را برای تراشیدن تندیس های خود انتخاب می کردند، اما از زمان اردشیر دوم و شاهان پس از او طاق بستان که منطقه ای پرآب و سرسبز بود و در بین راه جاده ابریشم قرار داشت، را جایگرین مناطق قبلی کردند.

آثاری از دوره ساسانی در کنار چشمه ای در شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار دارد که شامل دو ایوان سنگی به نام های ایوان کوچک و بزرگ و سنگ نگاره ای از اردشیر دوم که در دامنه کوه خلق شده اند و جلوه ای از هنر ساسانی است. در سمت چپ سنگ نگاره اردشیر ، ایوان کوچک و در سمت راست ایوان کوچک، ایوان بزرگ قرار دارد.

نام های محوطه

مورخین دوره اسلامی نامهای متفاوتی را برای توصیف این محوطه به کار برده اند؛ از جمله نام “شبدیز” توسط ابن فقیه وابن رسته؛ “ققصرشیرین” توسط یاقوت مستعصمی و ” طاق وسطام” در نوشته های حمدالله مستوفی به کار برده شده است.

اهالی کرمانشاه آن را  “طاق وسان” و “طاق بسان” می نامند. در زبان محلی کرمانشاه “سان” یعنی “سنگ” و “طاق وسان” به معنی طاقی که در سنگ کنده شده، می باشد.

اکثر ایران شناسان  از “طاق بستان” برای توصیف  این مکان استفاده می کنند.

بستانkarnaval.ir10
صفادانشور

Photo By Safa Daneshvar

ایوان بزرگ

فضایی مستطیل شکل به ارتفاع ۹ متر، عمق ۶٫۵ متر با پهنای ۷٫۵ متر که مهمترین اثر این مجموعه است. در دو طرف ایوان جرزی چهارگوش قرار دارد و روی آن طاقی با قوس نعل اسبی قرار دارد و کمی از جرزها عقب تر است. شکل ورودی(قسمت جلو)  طاق به شکل نیم دایره و در انتهای(داخل) به بیضی تبدیل می شود و این تفاوت به خاطر تغییر ارتفاع در قسمت جلو و انتهای طاق است. هفت جان پناه چهارپله ای برروی لبه بام ایوان قرار دارد.در انتهای ایوان سکویی است که برروی آن و در دو طرف انتهایی ایوان بزرگ دو نیم ستون بدون پایه ستون به ارتفاع ۴ متر و قطر ۳۲ سانتی متر وجود دارد. سرستونهای آن شباهتی به ستونهای بیزانسی دارند.

حجاری های ایوان بزرگ

دیواره های داخلی آن به دو بخش تقسیم شده و بسیار استادانه تزیین شده است و خوشبختانه تا امروز آثار آن پابرجا مانده است. برروی جرزهای ورودی آن درختی دیده می شود و قوس آنها به وسیله دو ردیف نقوش گیاهی تزیین شده، درقسمت لچکی نیز الهه ای بالدار(نیکه) که هر کدام در یک دست خود حاقه روبان دار و در دستی دیگر جامی پر مروارید دارند،حجاری شده است.

دیوار انتهای ایوان دوبخش دارد. بخش بالایی صحنه تاج ستانی پادشاه ساسانی را با صورتی سه رخ و بدنی تمام رخ که بر روی سکویی ایستاده و دست چپ را بر روی قبضه شمشیر گذاشته و دست راست را به طرف اهورا مزدا دراز کرده و در سمت راست او ، پیکره اهورا مزدا با صورت و بدنی تمام رخ که بر روی سکویی ایستاده، دیده می شود. اهورامزدا دست چپ را بر روی سینه گذاشته و با دست راست حلقه روبان داری را به شاه اهداء می کند. و در سمت چپ شاه، آناهیتا با صورت و بدنی تمام رخ ایستاده که در دست چپش سبوی آب و با دست راست حلقه ربان داری را به شاه ساسانی می بخشد. 

جزئیات صورت شاه، در این سنگ نگاره، آسیب دیده است ولی صورتی  فربه، گونه ها گوشتالو، چشم ها درشت و ابروها برجسته دارد. موهای سرش انبوه و مجعد و بلند تا روی شانه هایش آویخته. او گوشواره ای مدور که گوی کوچکی به آن آویزان است، به گوش دارد و گردنبندی از دو ردیف مهره های مرواریدی که به مرکز آن سه دانه مروارید درشت آویخته شده است.
شاه، ‌تاج کنگره داری بر سر دارد که پایه آن مزین به دو رشته مروارید و پلاک های مربع شکل است و در جلو تاج، هلالی قرار دارد. بالای آن، دو بال عقاب نقش شده که نوک آنها به طرف داخل خم شده است. در حد فاصل این دو بال، میله عمودی وجود دارد که بر روی آن هلالی دیده می شود. در داخل هلال، نیز گوی بزرگی قرار دارد.

در بخش پایینی سوارکاری نیزه به دست بر اسب تنها دیده می شود که به صورتی سه رخ و بدنی تمام رخ سوار بر اسب قوی هیکلی است. برخی مورخین اسلامی براین باورند که او خسروپرویز است که سوار بر اسب خود”شبدیز” می تازد.

        

بستانkarnaval.ir17
طاق بزرگkarnaval.ir2
طاق بزرگkarnaval.ir0
بستانkarnaval.ir18
بستانkarnaval.ir13

حجاریهای دیوارهای جانبی ایوان بزرگ

صحنه های شکار شاهی در قسمت دیواره های جانبی ایوان بزرگ به تصویر در آمده است.در سمت راست صحنه شکار گوزن، درقابی به ابعاد ۵٫۸۰ در ۳٫۹۰متر حجاری شده و شامل تصاویری از فیل بانانی که در سه ردیف گله گوزنها را به طرف شکارگاه رم می کنند. شاه سوار بر اسب در سه قسمت به نمایش درآمده؛ در قسمت بالا آماده برای شکار، و در پشت سرش بانویی که چتری را بالای سر شاه نگه داشته است. پشت شاه سه ردیف بانو ایستاده اند، عده ای در دو ردیف به حالت احترام و در صف اخر عده ای از بانوان نوازنده قرار دارند. تعدادی از بانوان رامشگر نیز در جلوی شاه ایستاده اند. در جای دیگر شاه در حال شکار دیده می شود که چهارنعل به دنبال گوزنهاست و شش اسب سوار در پشت سر اوهستند. در آخرین تصویر شاه، او کمان خود را به گردن انداخته و نشان از اتمام شکار است.در سمت چپ حصار، تعدادی شتر سوار، گوزن های شکار شده را با خود حمل می کنند.

 در دیوار سمت چپ صحنه شکار گراز، در قابی مستطیل شکل حجاری شده و در قسمت چپ آن  12فیل با دو نفر نشسته بر آن در ۵ ردیف عمودی دیده می شود و آنها در حال رم دادن گرازها از مخفی گاه باتلاقی خود به درون نیزارها هستند. در قسمت بالا، قایقی با دو قایق ران و ۵نفرکه در حال کف زدن هستند، و در قسمت مرکز این صحنه، شاه در داخل قایقی ایستاده و در اطراف او نوازندگان زن هستند؛ در پشت این قایق، قایقی دیگر که ۴ نوازنده چنگ زن داخل آن هستند، نقش شده است.

در قسمت پایین این قاب ۵ فیل سوار به وسیله خرطوم فیلها در حال جمع کردن گرازهای شکار شده هستند.

 

طاقkarnaval.ir2
طاقkarnaval.ir3
طاقkarnaval.ir1

قدمت ایوان بزرگ

در مورد تاریخ ساخت این ایوان نظریه های متفاوتی هست. اما نظری که بین اکثر ایرانشناسان پذیرفته تر است، تاریخی است که هرتسفلد پیشنهاد میدهد. او زمان ساخت این ایوان را مربوط به زمان خسرو دوم ( ۶۲۸ ـ ۵۹۰ م) می داند.

نقوش این حیوان بسیار مهم و مفید هستند، زیرا کمک بسیاری در شناخت و بررسی پوشاک و زیورآلات دوره ساسانی می کند.

 

بستانkarnaval.ir12

ایوان کوچک طاق بستان

 طاقی مستطیلی به ارتفاع حدود ۵متر، پهنای ۶متر وعمقی در حدود ۳٫۵متر می باشد که دردو طرف ورودی آن دو جرز چهارگوش که بالای آنها اتاقی با قوس نیم دایره که حدود ۱۰سانتی متر عقب تر است؛ وجود دارد. دیوار انتهای آن به دو بخش تقسیم شده که قسمت بالا با عمق ۳۰سانتی متر و ارتفاعی در حدود ۳ متر دارد و در آن پیکره های شاهپور سوم و پدرش شاهپور دوم که هردوی آنها ایستاده و بدن تمام رخ و با صورتی نیم رخ نقش شده اند و هر دو،‌ دست راست را بر قبضه شمشیر و دست چپ را بر قسمت فوقانی غلاف گذاشته اند. شاپور دوم  تاجی کنگره دار که در بالای آن گوی بزرگی قرار دارد و گوشواره و گردنبند در گردن دارد؛ پیراهنی تا روی زانو و چین دار با شلواری گشاد و برکمرش، کمربندی که جلو آن پاپیونی دیده می شود، بسته است.

علاوه بر آن کتیبه هایی به خط پهلوی و به زبان فارسی میانه نیز وجود دارد.

 با توجه به کتیبه ها می توان هویت پادشاهان به تصویر کشیده را تشخیص داد. کتیبه شاپور دوم دارای ۹ سطر و سنگ نوشته شاپور سوم ۱۳ سطر است.

بستانkarnaval.ir19
طاق بزرگkarnaval.ir7

سنگ نگاره اردشیر دوم در سمت راست ایوان کوچک

صحنه تاج ستانی اردشیر دوم ( ۳۸۳ 379 م ) نهمین شاه ساسانی را در سمت راست ایوان کوچک مشاهده می شود.پادشاه ساسانی با چشمانی درشت، ابروان پیوسته و ریشی مجعد همانند دیگر نقش ها با بدنی از روبه رو، صورتی سه رخ و دستی که بروی قبضه شمشیر است، حجاری شده؛ شاه ساسانی گوشواره،  دستنبد و ریسمانی از مروارید به گردن دارد؛ از تاج او درپشت سر ربانی بلند آویزان است. لباس شاهانه وی پیراهن چین داری تا روی زانوست که با شلوار بلند و چین دار نقش شده و با روبانی به کف پایش بسته شده و کمربندی مزین به مهرهای مرواریدی در قسمت پایینی آن حمایلی جواهرنشان بسته شده و شمشیرش را به آن آویخته است. شاه حلقه روبان داری را از اهورا مزدا که در سمت راست او ایستاده می گیرد. در سمت چپ اردشیر دوم،  ایزد مهر که حاله ای دور سرش نفش شده، روی گل نیلوفر بزرگی ایستاده و دسته ای از شاخه های نباتی به نام برسم(مخصوص مراسم مذهبی) در دست دارد. پیکر دشمن مغلوب ساسانی در زیر پای اهورامزدا و شاپور دوم دیده می شود. نظراتی متفاوت راجع به هویت شخص مغلوب وجود دارد اما اکثریت محققین اورا ولیانوس امپراطور روم که در سال ۳۶۲ م به دست اردشیر دوم کشته شده، می دانند.

 

 

طاق بزرگkarnaval.ir5
طاق بستانkarnaval.ir0

سنگ نگاره دوره قاجار در طاق بستان

در بخش بالایی دیوار سمت چپ ایوان بزرگ، سنگ نگاره ای از دوره قاجاریه که تصویری از محمد علی میرزا  شاه نشسته بر تخت با تاجی کنگره دار شبیه تاج پدرش فتحعلی شاه، همراه با کتیبه ای به خط نستعلیق حجاری شده است. در سمت راست محمدعلی میرزا، عمادالدوله، در سمت چپ او پسرش محمدحسین میرزا و در جلوی او ، آقاغنی ایستاده اند. در کنار شاه قاجار شعری در مدح او از بسمل شاعر کرمانشاهی نگاشته شده است.

کتیبه ای به خط نستعلیق در سمت چپ سنگ نگاره قرار دارد که وقف نامه ای با مضمون وقف درآمد سه دانگ از مزارع کبود خانی است که بایستی در عزاداری امام حسین (ع) هزینه شود.

این سنگ نگاره براساس متن این کتیبه در سال ۱۲۳۷ هجری قمری به دستور آقاغنی خواجه باشی محمدعلی میرزا و توسط میرزا جعفر سنگ تراش حجاری شده است.

طاق بزرگkarnaval.ir6

عمارت مسعودیه

در دوره قاجار امام قلی میرزا عمادالدوله در اطراف طاق بستان عمارتی به نام مسعودیه بنا کرده بود که تاسال ۱۳۴۲ در محوطه دیده می شده اما بعد از آن به خاطر حفظ آثار باستانی و آزاد سازی چشمه آناهیتا،تخریب شد.

چشمه های جوشان آب در کنار سنگ نگاره ها

 در پایین طاقها آبی زیبا وزلال قرار دارد که منظره بینظیری را به محوطه بخشیده .سراب طاق بستان از هزاران سال پیش در شمال شهر کرمانشاه و در جوار طاق های ساسانی جاری است و هزاران هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را مشروب و آب اهالی روستای طاق بستان را نیز تامین می کند.

بستانkarnaval.ir2
بستانkarnaval.ir4
بستانkarnaval.ir4

کی و چطور به طاق بستان برویم؟!

شهر کرمانشاه دارای اقلیم معتدل کوهستانی است و بهترین زمان برای سفر به این منطقه و دیدار از طاق بستان فصل بهار و تابستان است، سرسبزی و هوای معتدل آن بسیار دلچسب و نشاط بخش است. البته در پاییز و زمستان نیز زیباییهای چشمگیری دارد. ایام نوروز معمولا مکانهای دیدنی شهر به خصوص طاق بستان شلوغ و پربازدید است، اگر بعد از نوروز به سفر بروید از بیشترین بهره را از دیدن جاذبه های دیدنی و طبیعی خواهید برد.

از شهر خود به وسیله قطار، اتوبوس، هواپیما و یا خودروی شخصی خود به شهر کرمانشاه سفر کنید و از آنجا به سمت شمال غربی شهر کرمانشاه حرکت کنید. بلواری به نام طاق بستان شما را به این محوطه می رساند.

بهای بلیط ورودی مجموعه ۲۰۰۰تومان است.و مجموعه ۸ شب پذیرای گردشگران و علاقمندان به طاق بستان می باشد.

بستانkarnaval.ir21

توصیه های دوستانه کارناوالی

طاق بستان محوطه باشکوه و ارزشمندی است که گوشه ای از شکوه تاریخ ایران را نمایان می کند. حتما بازدید از این مجموعه را در برنامه سفر خود بگنجانید.برای اقامت هتل های مناسبی نزدیک طاق بستان و یا دیگر مکان های دیدنی وجود دارد.

طوری برنامه ریزی کنید که تمام مکان های تاریخی و طبیعی این شهر راببینید. در طول مسیر رستورانهای مختلف و معتبری هستند که باید طعم عالی و فراموش نشدنی دنده کباب کرمانشاهی را بچشید.

مردم کرمانشاه در هنگام غروب برای تفریح به طاق بستان می آیند و مردمانی مهربان و مهمان نوازند که در صورت لزوم از آنها می توانید راهنمایی بخواهید.

 

بستانkarnaval.ir1

Photo By V.Khalili Moghadam

بستانkarnaval.ir0

ببینیم ویدیویی از طاق بستان کرماشاه

در حال بارگذاری ویدئو ...

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آیینه، نه، آیینه به تو خیره شده است
تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید...

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...