پیش تر از این دلم می خواست تکه ابری را در اتاقم داشته باشم تا گاه از سفیدی و  لطافتش روح را صیقل دهم ، اما رویایی بیش نبود . کاش آسمان گاهی به زمین بیاید و دنیا را از همین پایین ، کنار من ببیند ، کاش می شد .

اما گویا رویای من خیلی دور از واقعیت هم نیست ، می گویند جایی هست در همین حوالی ، جایی که وقتی به آن می روی نه تنها تکه ای بلکه دنیایی از ابرها از تو اسقبال می کنند .

پس کوله ات را بردار تا با هم راهی شویم  …

برای تحقق رویایی دلنشین ، بیا تا با هم برروی ابرها قدم بزنیم و سرمست شویم از طراوت و عطر میهمانی ابرها …

کارناوال امروز راهی شاهرود می شود تا از آسمانی گسترده بر زمین بگوید ؛ از جنگلی بکر و زیبا که میزبان ابرهاست .

سفری متفاوت و حیرت انگیز خواهد بود ، سفر به جنگل ابر شاهرود . کارناوالی شویم و روزی شاد و متفاوت را در سرزمینی رویایی تجربه کنیم …

جنگل ابر شاهرود karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...