امروز می خواهیم با هم به مکانی مرموز سفر کنیم، کوهی  که داغدار است؛ شاید داغدار شاهزاده ای که زنده زنده سوازندنش و در آن دفن کردند. شاید هم داغدار هیولایی سه سر که نگهبانش بوده.

کسی نمی داند راز این شعله ها را، اما حتما رازی دارد.

شعله هایش می سوزد و می سوزاند. گرمای شعله هایش هزاران سال است که سرد نمی شود و هم چنان روشن است و جاودان.

تابش شعله هایش از  فرسنگ ها همانند امیدی برای ناخدایان بوده و نشانه ای از رسیدن به خشکی، اما امروز گردشگران با گرمای آتش آن چایی با طعم کوهستان را می چشند.

با کارناوال همراه باشید تا از راز کوه های سوزان ترکیه بیشتر بدانیم .

شاخص0
This is search results
در حال بارگذاری ...