سرتار، محل زندگی چهل هزار راهبی است که برای یادگیری آیین بودا در شهری دور افتاده با اقلیمی سرد ساکن شده اند.

با ما در سفری کوچه به کوچه در این شهر همراه باشید…

شهر سرتار www.karnaval.ir0

سرتار، محل زندگی چهل هزار راهبی است که برای یادگیری آیین بودا در شهری دور افتاده با اقلیمی سرد ساکن شده اند.

با ما در سفری کوچه به کوچه در این شهر همراه باشید…

سرتار_شاخصkarnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...