” ساختار سنگ های فلیشی ” کیلومتر ها سنگ چین خورده که مشخص نیست از ساحل به دریا خزیده و یا از درون دریا خود را به خشکی رسانده است.
شبیه به هیولایی ایت که زیر شن ها به خواب رفته، نیمی از آن نمایان است و هر لحظه ممکن است بیدار شود.

این ساختار سنگی کیلومتر ها بر تن ساحل کشیده شده است و می گویند طولانی ترین در نوع خود است ، گنجی مهم برای علم زمین شناسی که در دل خود هزاران فسیل را پنهان کرده .
اما گفتن و شنیدن دیگر کافیست، به شهر ” زوماییا ” ( Zumaima ) می رویم تا با چشمان خود، تن این هیولای خفته را دیده و شاید هم بر پشت آن قدمی بزنیم …

با کارناوال همراه باشید در تماشای این هیولای خفته در سواحل اسپانیا …

ساختار فلیشی اسپانیا www.karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...