کفش راحتی بپوش که امروز یک پیاده روی در پیش داریم . اما نه یک پیاده روی معمولی مثل آن چیزی که تا به امروز تجربه کردی ..

به میان زمین و آسمان می رویم , جایی که بعد از پشت سر گذاشتن هر پیچ از مسیر پر پیچ و خم پیش رو , آسمان را نزدیک تر حس می کنی …

مسیر هوایی www.karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...