مردی  در حال آموزش دادن اسب خود . این عکس در یوتا گرفته شده است . عکاس ، بریس پرتولانو سعی داشته تا از سایه ی اسب که در میان گرد و غبار محو شده بود عکس بگیرد . بریس چندین بار به دیدن گاوچران که بن نام دارد آمده بود و با خانواده ی او آشنا بود . بریس از نوع زندگی این خانواده خبر داشت و از سبک زندگی آن ها لذت می برد . در باغچه ی پشت خانه کشاورزی می کردند و سبزیجات مصرفی این گونه تامین می شد . بن به همراه اسب خود مسیر های طولانی را طی می کند و از کوه های اطراف بالا می رود و ساعت ها وقت می گذارد و به شکار کردن مشغول می شود تا غذای خانواده اش را به دست بیاورد .  
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

گاوچران شهری | Urban Cowboy

مردی  در حال آموزش دادن اسب خود . این عکس در یوتا گرفته شده است . عکاس ، بریس پرتولانو سعی داشته تا از سایه ی اسب که در میان گرد و غبار محو شده بود عکس بگیرد . بریس چندین بار به دیدن گاوچران که بن نام دارد آمده بود و با خانواده ی او آشنا بود . بریس از نوع زندگی این خانواده خبر داشت و از سبک زندگی آن ها لذت می برد . در باغچه ی پشت خانه کشاورزی می کردند و سبزیجات مصرفی این گونه تامین می شد . بن به همراه اسب خود مسیر های طولانی را طی می کند و از کوه های اطراف بالا می رود و ساعت ها وقت می گذارد و به شکار کردن مشغول می شود تا غذای خانواده اش را به دست بیاورد .