چشم یک نوع پرنده به نام نوک شاخ زمینی ( Bucorvus leadbeateri ) که نام یک سرده از راسته ی نوک شاخ سانان است امروز در برابر چشمان ما قرار گرفته است . این پرنده سنی ندارد و نوجوان به حساب می آید . عکاس این عکس ، دیوید لیتسچ وَگر درباره ی این عکس می گوید این پرندگان چشمان بسیار زیبایی دارند و عملکرد آن ها بسیار شبیه به دوربین عکاسی و لنز آن است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

چشم نفیس | An Exquisite Eye

چشم یک نوع پرنده به نام نوک شاخ زمینی ( Bucorvus leadbeateri ) که نام یک سرده از راسته ی نوک شاخ سانان است امروز در برابر چشمان ما قرار گرفته است . این پرنده سنی ندارد و نوجوان به حساب می آید . عکاس این عکس ، دیوید لیتسچ وَگر درباره ی این عکس می گوید این پرندگان چشمان بسیار زیبایی دارند و عملکرد آن ها بسیار شبیه به دوربین عکاسی و لنز آن است .

یزدان مرشدزاده