عکاس هنرمند " الکساندر گرابیچلو " ( Alexander Grabchilev ) این تصویر بی نظیر را در مسیر " پیاده روی ستاره " در " کارناتاکا" ( Karnataka ) ، هند ثبت کرده است. قصد او بازدید از خرابه های شهر " ویجایاناگارا "( Vijayanagar )  بود، که یکی از میراث جهانی یونسکو نیز است. این شهر در قرن چهاردهم میلادی ساخته شد و تا قرن شانزدهم، هنور پر رونق بود. او درباره ی این عکس فوق العاده می گوید : " این عکس حاصل ثبت 100 تصویر در 40 ثانیه و در نهایت یکی کردن آن ها با یکدیگر است. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

چرخش آسمانی | Celestial Spin

عکاس هنرمند " الکساندر گرابیچلو " ( Alexander Grabchilev ) این تصویر بی نظیر را در مسیر " پیاده روی ستاره " در " کارناتاکا" ( Karnataka ) ، هند ثبت کرده است. قصد او بازدید از خرابه های شهر " ویجایاناگارا "( Vijayanagar )  بود، که یکی از میراث جهانی یونسکو نیز است. این شهر در قرن چهاردهم میلادی ساخته شد و تا قرن شانزدهم، هنور پر رونق بود. او درباره ی این عکس فوق العاده می گوید : " این عکس حاصل ثبت 100 تصویر در 40 ثانیه و در نهایت یکی کردن آن ها با یکدیگر است. "

مینا جعفری