این عکس فوق العاده، گرفته شده توسط " توماس پسچاک " ( Thomas P. Peschak ) است. عکاس زبردستی که لحظه آغاز پرواز " پرستوی دریایی " سفید را به زیبایی ثبت کرده. جزیره خصوصی در سواحل " Praslin " در شمال شرقی " Mahé " یکی از منطقه های ست که از نظر محیط زیستی، در حال بازسازی و ترمیم است. هزینه هایی که مسافران برای سفرهای لوکس خود در این جزیره پرداخت می کنند نیز، صرف همین امور می شود.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

پرواز گرفتن | Taking Flight

این عکس فوق العاده، گرفته شده توسط " توماس پسچاک " ( Thomas P. Peschak ) است. عکاس زبردستی که لحظه آغاز پرواز " پرستوی دریایی " سفید را به زیبایی ثبت کرده. جزیره خصوصی در سواحل " Praslin " در شمال شرقی " Mahé " یکی از منطقه های ست که از نظر محیط زیستی، در حال بازسازی و ترمیم است. هزینه هایی که مسافران برای سفرهای لوکس خود در این جزیره پرداخت می کنند نیز، صرف همین امور می شود.

یزدان مرشدزاده