خرس گیریزلی مادر به همراه فرزندانش ، جاده ای در پارک ملی دنالی را مسدود کرده اند . طول این جاده 92 مایل می باشد و در تابستان فقط به مدت چند روز برای بازدید کنندگان باز خواهد بود . اکثر بازدید کنندگان از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده می کنند چون که بسیار راحت تر به پارک می رسند و بازدید بهتری را تجربه خواهند کرد . آرون هوی عکاس این عکس می گوید آسمان این منطقه اکثر اوقات ابری است و روز های آفتابی به ندرت در این پارک دیده می شود و همین ابری بودن یکی از ویژگی های این پارک ملی است .  
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

مسدود کردن به سبک خرس ها | Bear Jam

خرس گیریزلی مادر به همراه فرزندانش ، جاده ای در پارک ملی دنالی را مسدود کرده اند . طول این جاده 92 مایل می باشد و در تابستان فقط به مدت چند روز برای بازدید کنندگان باز خواهد بود . اکثر بازدید کنندگان از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده می کنند چون که بسیار راحت تر به پارک می رسند و بازدید بهتری را تجربه خواهند کرد . آرون هوی عکاس این عکس می گوید آسمان این منطقه اکثر اوقات ابری است و روز های آفتابی به ندرت در این پارک دیده می شود و همین ابری بودن یکی از ویژگی های این پارک ملی است .  

یزدان مرشدزاده