تارون چابرا 15 سال است که بر روی پروژه ی عکاسی در کشور هند کار می کند . عکس هایی که او تا به امروز گرفته هم زیبا هستند و هم نادر . با نگاه به عکس های این عکاس می توان به عمق فرهنگ و جشن های مذهبی این مردمان رفت و از زیبایی ها لذت برد . او درباره ی این عکس می گوید در خیابان ها راه می رفتم و عکاسی می کردم که ناگهان با هجوم مردم در خیابان ها مواجه شدم . مردمی که شاد بودند و آب و رنگ به یکدیگر پرتاب می کردند . با صدای بلند آواز می خواندند و می خندیدند . من تحت تاثیر قرار گرفتم و به جمع آن ها پیوستم و با قدرتی که این شور و حال به من داده بود توانستم این عکس زیبا را بگیرم . این عکس نشان دهنده ی زیبایی های جشن های این مردم است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

قرمز آلبالویی | Cheery Red

تارون چابرا 15 سال است که بر روی پروژه ی عکاسی در کشور هند کار می کند . عکس هایی که او تا به امروز گرفته هم زیبا هستند و هم نادر . با نگاه به عکس های این عکاس می توان به عمق فرهنگ و جشن های مذهبی این مردمان رفت و از زیبایی ها لذت برد . او درباره ی این عکس می گوید در خیابان ها راه می رفتم و عکاسی می کردم که ناگهان با هجوم مردم در خیابان ها مواجه شدم . مردمی که شاد بودند و آب و رنگ به یکدیگر پرتاب می کردند . با صدای بلند آواز می خواندند و می خندیدند . من تحت تاثیر قرار گرفتم و به جمع آن ها پیوستم و با قدرتی که این شور و حال به من داده بود توانستم این عکس زیبا را بگیرم . این عکس نشان دهنده ی زیبایی های جشن های این مردم است .