مساجدی در سراسر جهان اسلام وجود دارند که معماری های پیچیده  و نفیس آن ها، یکی ار بهترین های معماری های ساخته شده توسط دست بشر است.

 طراحی شگفت انگیز معماران اسلامی برای برای پوشش سقف مساجد باعث می شود تا نگاه کردن به آن ها بسیار لذت بخش باشد.

 میزان محاسبات ریاضی و هندسه در معماری اسلامی بسیار برجسته و شگفت انگیز است .

 تکرار مارپیچی و اشکال هندسی یادآور ماندالاهای پیچیده در هنر بودایی نیز می باشد.

ایران نیز دارای مجموعه ای فوق العاده از مساجد خیره کننده است، اما مساجد زیبا در جاهای دیگر نیز وجود دارد.

 با ما همراه باشید و از دیدن این معماری زیبا و سقف های مسحور کننده لذت ببرید .

 

1) حرم فاطمه معصومه | قم | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir0

2) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir12

3) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir5

4) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir7

5) مسجد شیخ لطف الله | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir2

6) مسجد وکیل | شیراز

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir14

7) مسجد شاه اصفهان | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir11

8) مسجد جلیل خیاط | اربیل | عراق

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir13

9) مسجد شیخ زاید | ابوظبی | امارات متحده عربی

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir17

10) سقف مسجد تاج محل

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir18

11) مسجد جامع اصفهان | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir1

12) مسجد وزیر خان | لاهور | پاکستان

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir8

13) حرم فاطمه معصومه | قم | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir9

14) مسجد سلطان آل Qalawun | قاهره | مصر

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir15

15) شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir16

16) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir3

17) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir6

18) مسجد شیخ لطف الله | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir19

19) آرامگاه بهاء الدین نقشبند | بخارا | ازبکستان

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir10

20) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir4

کلام پایانی …

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم ، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم . . . !

دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

20 سقف مسحور کنند مساجد

مساجدی در سراسر جهان اسلام وجود دارند که معماری های پیچیده  و نفیس آن ها، یکی ار بهترین های معماری های ساخته شده توسط دست بشر است.

 طراحی شگفت انگیز معماران اسلامی برای برای پوشش سقف مساجد باعث می شود تا نگاه کردن به آن ها بسیار لذت بخش باشد.

 میزان محاسبات ریاضی و هندسه در معماری اسلامی بسیار برجسته و شگفت انگیز است .

 تکرار مارپیچی و اشکال هندسی یادآور ماندالاهای پیچیده در هنر بودایی نیز می باشد.

ایران نیز دارای مجموعه ای فوق العاده از مساجد خیره کننده است، اما مساجد زیبا در جاهای دیگر نیز وجود دارد.

 با ما همراه باشید و از دیدن این معماری زیبا و سقف های مسحور کننده لذت ببرید .

 

1) حرم فاطمه معصومه | قم | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir0

2) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir12

3) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir5

4) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir7

5) مسجد شیخ لطف الله | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir2

6) مسجد وکیل | شیراز

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir14

7) مسجد شاه اصفهان | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir11

8) مسجد جلیل خیاط | اربیل | عراق

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir13

9) مسجد شیخ زاید | ابوظبی | امارات متحده عربی

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir17

10) سقف مسجد تاج محل

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir18

11) مسجد جامع اصفهان | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir1

12) مسجد وزیر خان | لاهور | پاکستان

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir8

13) حرم فاطمه معصومه | قم | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir9

14) مسجد سلطان آل Qalawun | قاهره | مصر

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir15

15) شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir16

16) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir3

17) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir6

18) مسجد شیخ لطف الله | اصفهان | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir19

19) آرامگاه بهاء الدین نقشبند | بخارا | ازبکستان

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir10

20) مسجد نصیر الملک | شیراز | ایران

سقف های ماجد زیبا www.karnaval.ir4

کلام پایانی …

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم ، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم . . . !