عکاس هنرمند " مارکو مارکون " ( Marco Marcone )، تور ماهیگیری را کادر عکس کرده است به دور مردان ماهیگیر ... او در اینباره می گوید : " آن ها ماهیگیری نمی کردند و تنها به صورت نمایشی برای توریست ها، بر روی تور رفته و هنر حفظ تعادل خود را به نمایش گذاشته بودند. عکس در " دریاچه میانمار " ثبت شده و من در قایقی بزرگ تر به نسبت قایق ماهیگیران نشسته بودم. از آنجا تمام زوایا برایم تکراری بود، بنابراین با دوربین به داخل تور ماهیگیری رفتم و این عکس را گرفتم. "
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

عمل تعادل | Balancing Act

عکاس هنرمند " مارکو مارکون " ( Marco Marcone )، تور ماهیگیری را کادر عکس کرده است به دور مردان ماهیگیر ... او در اینباره می گوید : " آن ها ماهیگیری نمی کردند و تنها به صورت نمایشی برای توریست ها، بر روی تور رفته و هنر حفظ تعادل خود را به نمایش گذاشته بودند. عکس در " دریاچه میانمار " ثبت شده و من در قایقی بزرگ تر به نسبت قایق ماهیگیران نشسته بودم. از آنجا تمام زوایا برایم تکراری بود، بنابراین با دوربین به داخل تور ماهیگیری رفتم و این عکس را گرفتم. "