عمل تعادل | Balancing Act

عمل تعادل | Balancing Act

عکس روز نشنال جئوگرافیک
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

عکاس هنرمند " مارکو مارکون " ( Marco Marcone )، تور ماهیگیری را کادر عکس کرده است به دور مردان ماهیگیر ...

او در اینباره می گوید : " آن ها ماهیگیری نمی کردند و تنها به صورت نمایشی برای توریست ها، بر روی تور رفته و هنر حفظ تعادل خود را به نمایش گذاشته بودند.

عکس در " دریاچه میانمار " ثبت شده و من در قایقی بزرگ تر به نسبت قایق ماهیگیران نشسته بودم. از آنجا تمام زوایا برایم تکراری بود، بنابراین با دوربین به داخل تور ماهیگیری رفتم و این عکس را گرفتم. "

عکاس هنرمند ” مارکو مارکون ” ( Marco Marcone )، تور ماهیگیری را کادر عکس کرده است به دور مردان ماهیگیر …

او در اینباره می گوید : ” آن ها ماهیگیری نمی کردند و تنها به صورت نمایشی برای توریست ها، بر روی تور رفته و هنر حفظ تعادل خود را به نمایش گذاشته بودند.

عکس در ” دریاچه میانمار ” ثبت شده و من در قایقی بزرگ تر به نسبت قایق ماهیگیران نشسته بودم. از آنجا تمام زوایا برایم تکراری بود، بنابراین با دوربین به داخل تور ماهیگیری رفتم و این عکس را گرفتم. “

عمل تعادل | Balancing Act
4.99 9

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...