در غرب مغولستان رسم است که مردمان محلی عقاب های خود را تعلیم می دهند و آن ها را برای شکار به دشت های زیبای اطراف می برند . عکاس ، استیو موریسون این عکس را در طی سفرش در سال 2014 به مغولستان گرفت . عقاب ها پرنده های بسیار سریعی هستند و به هنگام شیرجه در آسمان به سرعت 150 مایل در ساعت می رسند . پرندگانی سریع و باهوش . استیو می گوید من 4 روز را در کنار خانواده ای گذراندم و در کنار چادرهایشان کمپی بر پا کردم . شوهان ، یکی از مردان خانواده صبح زود برای شکار راهی دره ی دایون نور می شد تا به همراه عقابش به شکار بپردازد .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شکارچی عقاب | Eagle Hunter

در غرب مغولستان رسم است که مردمان محلی عقاب های خود را تعلیم می دهند و آن ها را برای شکار به دشت های زیبای اطراف می برند . عکاس ، استیو موریسون این عکس را در طی سفرش در سال 2014 به مغولستان گرفت . عقاب ها پرنده های بسیار سریعی هستند و به هنگام شیرجه در آسمان به سرعت 150 مایل در ساعت می رسند . پرندگانی سریع و باهوش . استیو می گوید من 4 روز را در کنار خانواده ای گذراندم و در کنار چادرهایشان کمپی بر پا کردم . شوهان ، یکی از مردان خانواده صبح زود برای شکار راهی دره ی دایون نور می شد تا به همراه عقابش به شکار بپردازد .