حاشیه رود گنگ در واراناسی هند، هر روزه میزبان زائرانی ست که برای غسل کردن به این منطقه می آیند. عکاس " راجا سوبرامانیان " ( Raja Subramaniyan ) در مورد این عکس می گوید : این پلکان ها معمولا مملو از زائر و گردشگر است اما آن روز، به هنگام طلوع، تنها این مرد رو به آفتاب بی جان صبح ایستاده بود و برای غسل آماده می شد. ترتیب قرار گرفتن قایق ها در یک خط، انعکاس تصویرشان در آب، همه ی این ها در لحظه، من را ترغیب به گرفتن این عکس کرد.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شنا مقدس | Sacred Swim

حاشیه رود گنگ در واراناسی هند، هر روزه میزبان زائرانی ست که برای غسل کردن به این منطقه می آیند. عکاس " راجا سوبرامانیان " ( Raja Subramaniyan ) در مورد این عکس می گوید : این پلکان ها معمولا مملو از زائر و گردشگر است اما آن روز، به هنگام طلوع، تنها این مرد رو به آفتاب بی جان صبح ایستاده بود و برای غسل آماده می شد. ترتیب قرار گرفتن قایق ها در یک خط، انعکاس تصویرشان در آب، همه ی این ها در لحظه، من را ترغیب به گرفتن این عکس کرد.

یزدان مرشدزاده