بر فراز آبشاری در فوز دو لوآچو ، برزیل . عکاس این عکس جالب و زیبا ، توماس میجر فرصت این را به دست آورد تا از بالای یکی از زیباترین آبشار های جهان چنین عکسی بگیرد . توماس می گوید هدف من گرفتن عکس از مردمی بود که محو تماشای زیبایی آبشار شده بودند اما از زاویه ای جالب . انسان ها همواره علاقه مند به لذت بردن از زیبایی های طبیعت هستند . اگر به عکس دقت کنید در میان افراد داخل عکس شخصی دستانش را باز کرده و می خواهد خود را رها کند و از زیبایی ها لذت ببرد .
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

سقوط کردن | Falls Down

بر فراز آبشاری در فوز دو لوآچو ، برزیل . عکاس این عکس جالب و زیبا ، توماس میجر فرصت این را به دست آورد تا از بالای یکی از زیباترین آبشار های جهان چنین عکسی بگیرد . توماس می گوید هدف من گرفتن عکس از مردمی بود که محو تماشای زیبایی آبشار شده بودند اما از زاویه ای جالب . انسان ها همواره علاقه مند به لذت بردن از زیبایی های طبیعت هستند . اگر به عکس دقت کنید در میان افراد داخل عکس شخصی دستانش را باز کرده و می خواهد خود را رها کند و از زیبایی ها لذت ببرد .

یزدان مرشدزاده