این عکس رویایی توسط " سارا دلیچ " ( Sara Delić ) به ثبت رسیده است. مکان این عکس، دریاچه ی " Morskie Oko " واقع در کوهستان های لهستان است که حتی در تصویر هم سکوت و آرامش آن ثبت شده و بدون شک این مکان " بهشت روی زمین " است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

سرزمین عجایب | Wonderland

این عکس رویایی توسط " سارا دلیچ " ( Sara Delić ) به ثبت رسیده است. مکان این عکس، دریاچه ی " Morskie Oko " واقع در کوهستان های لهستان است که حتی در تصویر هم سکوت و آرامش آن ثبت شده و بدون شک این مکان " بهشت روی زمین " است.

مینا جعفری