لاک پشتی برای تنفس در زمان غروب خورشید به سطح آب آمده است . جزیره ی کُمُرُس مایوته . عکاس این عکس ، گَبی باراتیو سالیان سال بود که دلش می خواست همچین عکسی بگیرد و برای همین به این جزیره سفر کرد چون که لاک پشت های زیادی در این جزیره زندگی می کنند . به گفته ی گبی این عکس در شب اول اقامت او در جزیره گرفته شده است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زیر نور خورشید | Under The Sun

لاک پشتی برای تنفس در زمان غروب خورشید به سطح آب آمده است . جزیره ی کُمُرُس مایوته . عکاس این عکس ، گَبی باراتیو سالیان سال بود که دلش می خواست همچین عکسی بگیرد و برای همین به این جزیره سفر کرد چون که لاک پشت های زیادی در این جزیره زندگی می کنند . به گفته ی گبی این عکس در شب اول اقامت او در جزیره گرفته شده است .

یزدان مرشدزاده