این عکس هوایی توسط " جرالد مک فلای " ( Gerald MacFly ) به ثبت رسیده است. این حوضچه های نمک، ظاهر رنگی و زیبای خود را در اثر فعالیت میکروارگانیسم هایی بدست می آورند که با افزایش شوری آب، تعداد آن ها هم افزایش می یابد. " مک فلای " به هنگام سفر هوایی خود بر روی حومه شهر سان فرانسیسکو، با آن ها مواجه شد و شکل و رنگ بی نظیر حوضچه ها نظرش را جلب کرد. بنابراین دوربین خود را آماده کرد و از درون هلیکوپتر، با مهارت تمام این تصویر را به ثبت رساند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زمین نمک | Salt of the Earth

این عکس هوایی توسط " جرالد مک فلای " ( Gerald MacFly ) به ثبت رسیده است. این حوضچه های نمک، ظاهر رنگی و زیبای خود را در اثر فعالیت میکروارگانیسم هایی بدست می آورند که با افزایش شوری آب، تعداد آن ها هم افزایش می یابد. " مک فلای " به هنگام سفر هوایی خود بر روی حومه شهر سان فرانسیسکو، با آن ها مواجه شد و شکل و رنگ بی نظیر حوضچه ها نظرش را جلب کرد. بنابراین دوربین خود را آماده کرد و از درون هلیکوپتر، با مهارت تمام این تصویر را به ثبت رساند.