زمان رفتن | Time to Go

زمان رفتن | Time to Go

عکس روز نشنال جئوگرافیک
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

عکاس ، آکینوری کوسکی این عکس را در یک ایستگاه قطار که برف سنگینی باریده بود

گرفته است .

بارش برف در چند روز اخیر بسیاری از بخش های کشور ژاپن را سفید پوش کرده بود .

مامور قطار ساعت خود را چک می کند و منتظر حرکت است و امیدوار به این است تا

مسافری از قطار جا نماند و این جالب است که قطار سر وقت حرکت کرد ولی مسافری

سوار بر قطار نشد . دلیلش بارش شدید برف بود .

عکاس ، آکینوری کوسکی این عکس را در یک ایستگاه قطار که برف سنگینی باریده بود

گرفته است .

بارش برف در چند روز اخیر بسیاری از بخش های کشور ژاپن را سفید پوش کرده بود .

مامور قطار ساعت خود را چک می کند و منتظر حرکت است و امیدوار به این است تا

مسافری از قطار جا نماند و این جالب است که قطار سر وقت حرکت کرد ولی مسافری

سوار بر قطار نشد . دلیلش بارش شدید برف بود .

زمان رفتن | Time to Go
4.62 18

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...