تماشای شفق های قطبی، خواب را از شما می گیرد، و این گفته را عکاس این عکس، گئورگ پوپا ( Gheorghe Popa ) تایید می کند. او در ماه اکتبر 2015، برای دیدن شفق های قطبی به ایسلند سفر کرد و می گوید: بعد از دو شب انتظار، موفق یه گرفتن این عکس، در زمان مناسب شدم.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

رقص بر روی یخ | Dancing on Ice

تماشای شفق های قطبی، خواب را از شما می گیرد، و این گفته را عکاس این عکس، گئورگ پوپا ( Gheorghe Popa ) تایید می کند. او در ماه اکتبر 2015، برای دیدن شفق های قطبی به ایسلند سفر کرد و می گوید: بعد از دو شب انتظار، موفق یه گرفتن این عکس، در زمان مناسب شدم.

یزدان مرشدزاده