این عکس منطقه ی زیبایی در راولو ، ایتالیا را نشان می دهد . ساحل این منطقه که آمالفی نام دارد مناظر فوق العاده ای را برای عکاس ها فراهم می کند. کلیر استپلتون ، کسی که در سفر خود این عکس زیبا را به ثبت رسانده است می گوید : آرامشی که بعد از سپری شدن یک روز طولانی می توانید در این سواحل بدست آورید بسیار ارزشمند خواهد بود . وجود رنگین کمان در این عکس زیبایی منظره را دو برابر کرده است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

دو برابر | Double Down

این عکس منطقه ی زیبایی در راولو ، ایتالیا را نشان می دهد . ساحل این منطقه که آمالفی نام دارد مناظر فوق العاده ای را برای عکاس ها فراهم می کند. کلیر استپلتون ، کسی که در سفر خود این عکس زیبا را به ثبت رسانده است می گوید : آرامشی که بعد از سپری شدن یک روز طولانی می توانید در این سواحل بدست آورید بسیار ارزشمند خواهد بود . وجود رنگین کمان در این عکس زیبایی منظره را دو برابر کرده است .