نور ماه باعث شده تا این گیاه در برابر سرما دلربا به نظر بیاید . عکاس ، گیودو ساتُری ، این عکس را در یک سفر جاده ای در لاتویا به ثبت رسانده است . او در ادامه می گوید من این عکس را به وسیله ی دوربینم که یک نیکون D810 است گرفته ام و از فلش آن هم برای این عکس استفاده کردم . در شب همه چیز متفاوت است .
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

در هوای سرد | In the Frosty Air

نور ماه باعث شده تا این گیاه در برابر سرما دلربا به نظر بیاید . عکاس ، گیودو ساتُری ، این عکس را در یک سفر جاده ای در لاتویا به ثبت رسانده است . او در ادامه می گوید من این عکس را به وسیله ی دوربینم که یک نیکون D810 است گرفته ام و از فلش آن هم برای این عکس استفاده کردم . در شب همه چیز متفاوت است .

یزدان مرشدزاده