<p>بر فراز حوضچه های تبخیر آب ، یوتا .</p> <p>جیسون تودروف به هنگامی که با هواپیما در حال عبور از بالا ی این حوضچه بود این عکس جالب و زیبا را گرفت .</p> <p>او مجذوب رنگ و نوع ساخت این حوضچه شد و تصمیم گرفت از آن عکس بگیرد .</p> <p>به گفته ی او پرواز بر فراز این حوضچه و دیدن رنگ آبی زیبای آن ، تجربه ی خارق العاده ای بوده است .</p>
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

حزن و اندوه | The Blues

<p>بر فراز حوضچه های تبخیر آب ، یوتا .</p> <p>جیسون تودروف به هنگامی که با هواپیما در حال عبور از بالا ی این حوضچه بود این عکس جالب و زیبا را گرفت .</p> <p>او مجذوب رنگ و نوع ساخت این حوضچه شد و تصمیم گرفت از آن عکس بگیرد .</p> <p>به گفته ی او پرواز بر فراز این حوضچه و دیدن رنگ آبی زیبای آن ، تجربه ی خارق العاده ای بوده است .</p>

یزدان مرشدزاده