این عکس فوق العاده توسط جوئل سارتوره ( Joel Sartore ) به ثبت رسیده است. پروژه ی عکاسی " Photo Ark " که حدود یک سال است با هدف ایجاد پرتره از گونه های اسیر جهان انجام می شود اینبار به " کانزاس سیتی " رفته است. این پروژه قصد دارد قبل از منقرض شدن این حیوانات، از آن ها تصاویری را ثبت کرده و به جهان نشان دهد تا الهام بخش افراد برای مراقبت از این حیوانات باشد. برنامه ی این پروژه، عکاسی از 12000 گونه ی حیوانی اسیر است و تا به امروز 5000 پرتره به ثبت رسیده. این عکس نیز، از یک جفت " سار براق بنفش" ( purple glossy starlings ) در باغ وحش کانزاس سیتی در میسوری، گرفته شده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

جفت مروارید گون | Pearlescent Pair

این عکس فوق العاده توسط جوئل سارتوره ( Joel Sartore ) به ثبت رسیده است. پروژه ی عکاسی " Photo Ark " که حدود یک سال است با هدف ایجاد پرتره از گونه های اسیر جهان انجام می شود اینبار به " کانزاس سیتی " رفته است. این پروژه قصد دارد قبل از منقرض شدن این حیوانات، از آن ها تصاویری را ثبت کرده و به جهان نشان دهد تا الهام بخش افراد برای مراقبت از این حیوانات باشد. برنامه ی این پروژه، عکاسی از 12000 گونه ی حیوانی اسیر است و تا به امروز 5000 پرتره به ثبت رسیده. این عکس نیز، از یک جفت " سار براق بنفش" ( purple glossy starlings ) در باغ وحش کانزاس سیتی در میسوری، گرفته شده است.

مینا جعفری