کودکان پس از حمام کردن در رود کالیگانگا . عکاس ، آپو جامان لحظه ی ارزشمندی را به ثبت رسانده است . مردم روستای مانیک گانج ، در بنگلادش روزانه به این رود می آیند و از آن برای مصارف بهداشتی و سیراب کردن حیوانات استفاده می کنند . آپو در ادامه می گوید اگر کسی در فصل زمستان از کنار این رود عبور کند این صحنه را خواهد دید . رودخانه ها برای بشر از دیرباز اهمیت زیادی داشته اند و بزرگترین تمدن ها در کنار رودخانه های بزرگ شکل گرفته اند .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تمیز دور شو | A Clean Getaway

کودکان پس از حمام کردن در رود کالیگانگا . عکاس ، آپو جامان لحظه ی ارزشمندی را به ثبت رسانده است . مردم روستای مانیک گانج ، در بنگلادش روزانه به این رود می آیند و از آن برای مصارف بهداشتی و سیراب کردن حیوانات استفاده می کنند . آپو در ادامه می گوید اگر کسی در فصل زمستان از کنار این رود عبور کند این صحنه را خواهد دید . رودخانه ها برای بشر از دیرباز اهمیت زیادی داشته اند و بزرگترین تمدن ها در کنار رودخانه های بزرگ شکل گرفته اند .