عکاس ، مَت کودا هنگامی که در جنگل های ایالت کارولینا در حال گشت و گذار بود این عکس جالب را به ثبت رساند . او در ادامه می گوید این نوع پرنده که جغد جیغ زننده ی شرقی نام دارد با جیغ زدن با دیگر هم نوع هایش ارتباط برقرار می کند . در این قسمت از کارولینا که مرکز رپتور کارولینا به حساب می آید پرندگان را می گیرند و بعد از بزرگتر شدن آن ها در حیات وحش همین منطقه آزاد می شوند .
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تماس پرنده | Birdcall

عکاس ، مَت کودا هنگامی که در جنگل های ایالت کارولینا در حال گشت و گذار بود این عکس جالب را به ثبت رساند . او در ادامه می گوید این نوع پرنده که جغد جیغ زننده ی شرقی نام دارد با جیغ زدن با دیگر هم نوع هایش ارتباط برقرار می کند . در این قسمت از کارولینا که مرکز رپتور کارولینا به حساب می آید پرندگان را می گیرند و بعد از بزرگتر شدن آن ها در حیات وحش همین منطقه آزاد می شوند .

یزدان مرشدزاده