شیر دریایی در خطر انقراض ، نیوزلند . این حیوانات به ندرت در این جنگل ها دیده می شوند و برای این عکاس برخورد با این حیوان در این منطقه شانس بزرگی به حساب می آید . تغییرات آب و هوایی ، گرم شدن زمین ، آلودگی هوا همگی باعث شده اند تا نسل این شیر های دریایی رو به انقراض برود و خطر نابودی تحدیدی جدی برای آن ها به حساب بیاید . جیکوب اندرسون ، عکاس این عکس در ادامه می گوید ما انسان ها نسبت به دیگر موجودات زنده مسئول هستیم . چه خوب می شود تا انسان ها زندگی دیگر موجودات این سیاره ی خاکی را برای رسیدن به اهداف خودشان به خطر نیندازند .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تختخواب باتلاقی | A Mossy Bed

شیر دریایی در خطر انقراض ، نیوزلند . این حیوانات به ندرت در این جنگل ها دیده می شوند و برای این عکاس برخورد با این حیوان در این منطقه شانس بزرگی به حساب می آید . تغییرات آب و هوایی ، گرم شدن زمین ، آلودگی هوا همگی باعث شده اند تا نسل این شیر های دریایی رو به انقراض برود و خطر نابودی تحدیدی جدی برای آن ها به حساب بیاید . جیکوب اندرسون ، عکاس این عکس در ادامه می گوید ما انسان ها نسبت به دیگر موجودات زنده مسئول هستیم . چه خوب می شود تا انسان ها زندگی دیگر موجودات این سیاره ی خاکی را برای رسیدن به اهداف خودشان به خطر نیندازند .