عکاس این عکس ، شان ویلسون این عکس را در یک سفر به دریاچه ای در انگلستان به ثبت رسانده است . او درباره ی عکس می گوید هوا بسیار سرد بود ولی دلچسب . شاید سرما و وزش باد سفر را برای ما سخت می کرد ولی از سفرمان حتی در این هوا لذت می بردیم . کوه های اطراف دریاچه بسیار زیبا هستند و برای توریست ها جذابیت خاصی دارند .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بازگشت به طبیعت در زمستان | Wintry Walkabout

عکاس این عکس ، شان ویلسون این عکس را در یک سفر به دریاچه ای در انگلستان به ثبت رسانده است . او درباره ی عکس می گوید هوا بسیار سرد بود ولی دلچسب . شاید سرما و وزش باد سفر را برای ما سخت می کرد ولی از سفرمان حتی در این هوا لذت می بردیم . کوه های اطراف دریاچه بسیار زیبا هستند و برای توریست ها جذابیت خاصی دارند .

یزدان مرشدزاده