عکاس این عکس ، یوری راسین تکنیک جالبی را برای گرفتن این عکس به کار برده است . این عکس از داخل یک دفتر توریستی محلی گرفته شده که در منطقه ی دی لا کومدی ، مونتپلیر ، میدان مرکزی فرانسه واقع شده است . عکاس در ادامه می گوید تصویر منعکس شده بر روی شیشه ی دفتر من را به خود جذب کرد و باعث شد تا این عکس جالب را به ثبت برسانم .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بازتاب ها | Reflections

عکاس این عکس ، یوری راسین تکنیک جالبی را برای گرفتن این عکس به کار برده است . این عکس از داخل یک دفتر توریستی محلی گرفته شده که در منطقه ی دی لا کومدی ، مونتپلیر ، میدان مرکزی فرانسه واقع شده است . عکاس در ادامه می گوید تصویر منعکس شده بر روی شیشه ی دفتر من را به خود جذب کرد و باعث شد تا این عکس جالب را به ثبت برسانم .