ویک بوهای ، عکاس این عکس فوق العاده زیبا به همراه دوستانش سفری چند روزه را به یوتا و آریزونا شروع کرد . سفری که برای او سرشار از لحظات خوب بود . این عکس در پارک ملی برایس میان صخره های ناواهو لوپ گرفته شده است . به گفته ی عکاس تابش نور خورشید بر روی صخره ها به هنگام طلوع و غروب بسیار زیبا است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

باد در میان صخره ها | Wind Down

ویک بوهای ، عکاس این عکس فوق العاده زیبا به همراه دوستانش سفری چند روزه را به یوتا و آریزونا شروع کرد . سفری که برای او سرشار از لحظات خوب بود . این عکس در پارک ملی برایس میان صخره های ناواهو لوپ گرفته شده است . به گفته ی عکاس تابش نور خورشید بر روی صخره ها به هنگام طلوع و غروب بسیار زیبا است .

یزدان مرشدزاده