عکاس ، نیک اوشن در ماه نوامبر سال 2015 این منظره ی زیبا و حیرت انگیز را در پارک ملی دره ی برایس واقع در ایالت یوتا را به تصویر کشید . در این ماه اولین بارش برف شروع می شود و چندین ماه ادامه می یابد . نیک صبح زود حرکت خود به سمت ارتفاعات را آغاز کرد تا با استفاده از نور صبحگاهی این عکس را بگیرد . به گفته ی نیک او اولین کسی بوده که توانسته از این زیبایی به تنهایی لذت ببرد .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

اولین برف ، اولین نور | First Snow , First Light

عکاس ، نیک اوشن در ماه نوامبر سال 2015 این منظره ی زیبا و حیرت انگیز را در پارک ملی دره ی برایس واقع در ایالت یوتا را به تصویر کشید . در این ماه اولین بارش برف شروع می شود و چندین ماه ادامه می یابد . نیک صبح زود حرکت خود به سمت ارتفاعات را آغاز کرد تا با استفاده از نور صبحگاهی این عکس را بگیرد . به گفته ی نیک او اولین کسی بوده که توانسته از این زیبایی به تنهایی لذت ببرد .