مسجد زیبای نصیر الملک در شیراز که آن را مسجد صورتی نیز می نامند و دلیش استفاده از کاشی های رنگی است . هنگامی که نور خورشید با آن ها برخورد می کند داخل مسجد به رنگ های روشن و صورتی در می آید . عکاس ، میگل کو اِنتال زمانی که خورشید صبحگاهی می تابید این عکس را گرفته است . او در ادامه می گوید داخل این مسجد بسیار تاثیر گذار است ، نور خورشید به رنگ های گوناگون در می آید و فضا را روشن می کند . انرژی مثبتی که من از این مکان گرفتم غیر قابل توصیف است .
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

اشعه رنگ | Rays of Color

مسجد زیبای نصیر الملک در شیراز که آن را مسجد صورتی نیز می نامند و دلیش استفاده از کاشی های رنگی است . هنگامی که نور خورشید با آن ها برخورد می کند داخل مسجد به رنگ های روشن و صورتی در می آید . عکاس ، میگل کو اِنتال زمانی که خورشید صبحگاهی می تابید این عکس را گرفته است . او در ادامه می گوید داخل این مسجد بسیار تاثیر گذار است ، نور خورشید به رنگ های گوناگون در می آید و فضا را روشن می کند . انرژی مثبتی که من از این مکان گرفتم غیر قابل توصیف است .

یزدان مرشدزاده