بازی های المپیک پکن 2008 باعث ساخته شدن ورزشگاه ها و بناهای بسیاری شد که امروزه هنوز برای جشن های بزرگ ملی از آن ها استفاده می شود. عکاس این عکس، " روا یو " ( Rou Yu ) از ارتفاع پایین این عکس را در حالی که نور از پشت کارگران می تابد، گرفته است. صحنه ی اجرای برنامه ی سال نو چینی ها، اینجا در استادیوم ملی پکن، در حال برپایی است و کارگران مشغول کار هستند.  
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آماده کردن صحنه | Setting the Stage

بازی های المپیک پکن 2008 باعث ساخته شدن ورزشگاه ها و بناهای بسیاری شد که امروزه هنوز برای جشن های بزرگ ملی از آن ها استفاده می شود. عکاس این عکس، " روا یو " ( Rou Yu ) از ارتفاع پایین این عکس را در حالی که نور از پشت کارگران می تابد، گرفته است. صحنه ی اجرای برنامه ی سال نو چینی ها، اینجا در استادیوم ملی پکن، در حال برپایی است و کارگران مشغول کار هستند.  

یزدان مرشدزاده