در این هنگام سروش اعتماد ، عکاس این عکس زیبا در مجموعه جزایر سانتوری یونان و شهر اویا در حال گشت و گذار بود . جزایر سانتوری شگفت انگیز هستند و عکاسی در این مناطق بسیار لذت بخش خواهد بود . سروش می گوید غروب خورشید در این مکان خیره کننده است . مردم برای به وجد آمدن و لذت بردن از غروب خورشید بر روی تخته سنگی جمع می شوند و در کنار هم از خورشید خداحافظی می کنند .
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آسمان نقاشی شده | Painted Sky

در این هنگام سروش اعتماد ، عکاس این عکس زیبا در مجموعه جزایر سانتوری یونان و شهر اویا در حال گشت و گذار بود . جزایر سانتوری شگفت انگیز هستند و عکاسی در این مناطق بسیار لذت بخش خواهد بود . سروش می گوید غروب خورشید در این مکان خیره کننده است . مردم برای به وجد آمدن و لذت بردن از غروب خورشید بر روی تخته سنگی جمع می شوند و در کنار هم از خورشید خداحافظی می کنند .

یزدان مرشدزاده